• MONDAY           6/4 :   ELA:     20 mins Independent Reading
                                      MATH:  
                                      Soc.:     
   
  TUESDAY          6/5     ELA:    20 mins Independent Reading             
                                      MATH:   IXL  5R1,  5R2,  6S1   packet page 74 
                                      Soc.::    Scholastic News/ 
   
  WEDNESDAY     6/6     ELA:     20 mins Independent Reading   
                                     MATH:  
                                     Soc.        Scholastic News /
   
  THURSDAY        6/7     ELA:       Finish reading Chapter 9 and packet page 18     
                                      MATH:   IXL   6S7, 6 S8,  6S9  10 each
                                      Soc.:    
   
  FRIDAY             6/8     ELA:       20 mins Independent Reading     
                                     MATH:        
                                     Soc.: 
   
   
   
   
   
Last Modified on June 7, 2018